Takaisin
 29.3.2019

Kuulutus: Luoston asemakaavan muutos, Ukkoluoston paikoitusalue

​Sodankylän kunnassa on valmisteilla asemakaavan muutos koskien Ukkoluoston paikoitusaluetta.Asiaa koskeva kaavaluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä Sodankylän kunnanviraston (Jäämerentie 1) teknisellä osastolla 1.4.2019 – 2.5.2019. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.sodankyla.fi/kaavatori
Osallisille ja kunnan jäsenille varataan tilaisuus suullisesti tai kirjallisesti lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäoloajan kuluessa.
Kirjalliset mielipiteet on toimitettava osoitteella: Sodankylän kunta, tekninen osasto, PL 60, 99601 Sodankylä tai sähköpostitse kirjaamo@sodankyla.fi
Tekninen osasto

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found