Takaisin
 8.2.2019

Kuulutus/Gulahus: Kakslauttasen osayleiskaavan muutos, Kultaojan alue

​KAKSLAUTTASEN KULTAOJAN OSAYLEISKAAVAMUUTOS

Kaavaehdotus asetetaan MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville Sodankylän kunnanviraston (Jäämerentie 1) teknisellä osastolla 14.2.– 18.3.2019. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.sodankyla.fi/kaavat
Osallisille ja kunnan jäsenille varataan tilaisuus kirjallisten muistutusten tekoon nähtävänäoloajan kuluessa. Kirjalliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävänäolon päättymistä osoitteella:  
Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 Sodankylä
Kunnanhallitus

KAKSLAUTTASEN KULTAOJAN OASSEOPPALAŠLÁVVANUPPÁSTUS

Evttohus ásahuvvo EHL 62 §:a ja EHÁ 19 §:a mielde oaidninláhkai Soađegili gielddadálu (Jäämerentie 1) teknihkalaš ossodagas 14.2. – 18.3.2019. Lávvaáššebáhpárat leat oaidninláhkai maiddái gieldda ruoktosiidduin čujuhusas: www.sodankyla.fi/kaavat 
Oasálaččaide ja gieldda lahtuide várrejuvvo dilálašvuohta girjjálaš muittuhusaid bargamii oaidninláhkai doallan áigge. Girjjálaš muittuhusaid galgá doaimmahit ovdal oaidninláhkai doallan áigge  nohkama čujuhusas:  Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 Sodankylä
Gielddaráđđehus

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found