Takaisin
 10.1.2019

Avoimet työapiaikat: Kaksi sosiaalityöntekijän virkaa

Sodankylän kunnan sosiaalipalveluiden vastuualueella on haettavana 28.1.2019 klo 12 mennessä

kaksi sosiaalityöntekijän virkaa

Sosiaalityöntekijöiden toimipiste on tällä hetkellä sosiaalitoimistossa, vuoden 2020 alusta hyvinvointikeskuksen perhekeskuksessa. Toinen virka painottuu aikuis- ja vammaissosiaalityöhön ja toinen, uusi virka perhekeskuksen palveluohjaukseen. Molempiin tehtäviin kuuluu sosiaalipäivystystä.

Edellytämme Sinulta yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) määritellyn sosiaalityöntekijän kelpoisuuden. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelun. Virka voidaan täyttää tilapäisesti myös henkilöllä, jolla on avoimessa yliopistossa suoritetut sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelu, jos hän on ennen avoimen yliopiston opintoja suorittanut esimerkiksi sosionomin tutkinnon tai sosiaalialalle soveltuvan ylemmän yliopistollisen tutkinnon.

Uusi moderni Sodankylän hyvinvointikeskus avaa ovensa tammikuussa 2020. Hyvinvointikeskukseen sijoittuvat nykyisen terveyskeskuksen toiminnot, hammashoitola, perhekeskus (sosiaalitoimisto, perheneuvola, neuvola, mielenterveystoimisto), työterveyshuolto Lappica ja laboratorio Nordlab. Muutos merkitsee sosiaalityön toiminnallista kehittämistä, joten edellytämme Sinulta myönteistä kehittämisotetta. Erityisesti uudessa palveluohjaukseen painottuvassa virassa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa tehtävän ja palvelun sisältöön.

Tehtäväkohtainen palkka on 3054 €. Jos tehtävään valittu osallistuu virka-ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen, tehtäväkohtaiseen palkkaan lisätään 175 €/kk. Lisäksi päivystysajoilta maksetaan 30 %:n varallaolokorvausta korottamattomaan tuntipalkkaan. Rekrytointilisää maksetaan 200 €/kk neljän kuukauden ajalta. Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote. Haastattelut pidetään 30.1.2019. Haastateltavat kutsutaan erikseen haastatteluun.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Perusturvalautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo, tulee toimittaa Kuntarekry-palvelun kautta, työavain 211301.

Sodankylä on 8600 asukkaan vilkas, viihtyisä ja kehittyvä kunta keskellä Lappia, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Sodankylä tarjoaa joki- ja tunturimaisemineen luonnonläheisen asuinympäristön, jossa voi nauttia monipuolisista ja ympärivuotisista vapaa-ajanviettomahdollisuuksista niin luonnossa kuin erilaisissa kulttuuritapahtumissa.


Lue alkuperäinen uutinen tästä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/211301
Lähde: Kuntarekry
Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found