Kunnan viralliset kuulutukset

 • 22.2.2017

  Kuulutus/Gulahus: Kakslauttasen Kultaoja 3 asemakaavaehdotus

  Kultaoja 3 asemakaavaehdotus asetetaan MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville Sodankylän kunnanviraston tekniselle osastolle 22.2 – 24.3.2017. Kultaoja 3 sajádatlávvaevttohus ásahuvvo ERL 65 §:a ja ERA 27 §:a mielde álmmo-laččat oaidninláhkai Soađegili gielddadálu teknihkalas ossodahkii 22.2 – 24.3.2017
 • 21.2.2017

  Kuulutus: Ympäristölupapäätöksen antaminen

  Sodankylän kunnan ympäristölautakunta on päättänyt jättää kokouksessaan 20.2.2017 § 23 ympäristönsuojelulain (527/14) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Hannu Seipäjärven / Sodankylän autokierrätyksen tekemän autopurkamon toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen tutkimatta.
 • 13.2.2017

  Kuulutus/Gulahus: Lokkavaaran ranta-asemakaan muutos

  Asiaa koskevat kaava ehdotukset pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä Sodankylän kunnanviraston teknisellä osastolla 13.2.2017 – 15.3.2017. Ášši guoski lávva evttohust dollojit EHL 65 §:a ja EHÁ 27 §:a mielde oaidninláhkai Soađegili gielddadálu teknihkalaš ossodagas 13.2.2017 – 15.3.2017.
 • 10.2.2017

  Kuulutus: Kirkonkylän Metsävainio 1 asemakaavaehdotus nähtäville

  Asiaa koskeva asemakaavaehdotus sekä kaavaehdotuksen mukaisen Karistamontien ja kevyenliikenteenväylän (pp/h) katusuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville.
 • 10.2.2017

  Kuulutus: Kevitsan asemakaavaehdotus nähtäville

  Asiaa koskeva asemakaavaehdotus asetetaan MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville Sodankylän kunnanviraston (Jäämerentie 1) tekniselle osastolle 13.2.2017 – 15.3.2017.
 • 10.2.2017

  Kuulutus/Gulahus: Siltaharjun ranta-asemakaavojen muutokset

  Asiaa koskevat kaava ehdotukset pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä Sodankylän kunnanviraston teknisellä osastolla 13.2.2017 – 15.3.2017. Ášši guoski lávva evttohust dollojit EHL 65 §:a ja EHÁ 27 §:a mielde oaidninláhkai Soađegili gielddadálu teknihkalaš ossodagas 13.2.2017 – 15.3.2017.
 • 8.2.2017

  Kuulutus kuntavaaleista 2017

  09.04.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa Sodankylän kunnassa valitaan 27 valtuutettua. Ehdokashakemukset ja muut ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava 27.2.-28.2.2017.
 • 31.1.2017

  Kuulutus: Kallion louhintaa ja murskausta koskevan maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen vireillä olosta ilmoittaminen, Vuotso, Sodankylä

  Morenia Oy on hakenut maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-ainesten ottolupaa kallion louhintaa varten ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kallion louhintaa ja murskausta varten siirrettävällä murskausasemalla.
 • 31.1.2017

  OHCAMUŠA DIEHTUNADDINGULAHUS

  Bávtti laiguma ja mollema guoski eanaávnnas- ja biraslohpeohcamuša gieđahallamis almmuheapmi, Vuohčču, Soađegilli
 • 27.1.2017

  Kuulutus: Metsähallitus, Metsätalous Oy hakee maa-ainesten ottamislupaa

  Hakemukset ovat nähtävillä kunnan teknisellä osastolla 1.2. – 2.3.2017 välisen ajan mainitut päivät mukaan lukien.
 • 8.6.2016

  Kuulutus: Kirkonkylän asemakaavan muutos lainvoimainen

  Sodankylän kunnanvaltuuston päätös 14.4.2016 § 26, Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteleissa 4 ja 11 on saanut lainvoiman 20.5.2016.
 • 8.6.2016

  Kuulutus: Kirkonkylän osayleiskaava lainvoimainen

  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Sodankylän kunnanvaltuuston päätöksestä 28.8.2014 § 69 jätetyt valitukset, koskien Kirkonkylän osayleiskaavaa. Hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu, jolloin Kirkonkylän osayleiskaava on saanut lainvoiman 24.5.2016 ja kaava tulee voimaan kokonaisuudessaan tällä kuulutuksella.
 • 31.5.2016

  Kuulutus: Asemakaavan laajennus ja muutos Metsävainio

  Sodankylän kunnassa on tullut vireille kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos hyvinvointikeskushankkeelle Metsävainion alueella Emauksessa.


 

Päivitetty: 7.10.2016 15:03

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found