Kunnan viralliset kuulutukset

 • 20.6.2017

  Uuden torialueen yleissuunnitelma on valmistunut

  Kuntalaisilla ja alueen toimijoilla on mahdollisuus tutustua torialueen yleissuunnitelmaan sekä antaa siitä palautetta suoraan maankäyttöpäällikkö Ari Pesoselle, sähköpostilla ari.pesonen@sodankyla.fi tai 040-7695 950.
 • 9.6.2017

  Kuulutus: Maisematyölupahakemuksia nähtävillä

  Sodankylän kunta yhteistyössä Kemijoki Oy:n kanssa on jättänyt rakennusvalvontaan kolme maisematyölupahakemusta harvennushakkuun sekä maisemaraivauksen suorittamiseksi Kirkonkylässä.
 • 2.6.2017

  Kuulutus: Maa-aineslupapäätöksen julkipano

  Maa-aineslupapäätöksen julkipano koskien Sodankylän Sora Oy:n Kärväsniemen maa-ainesaluetta.
 • 1.6.2017

  Kuulutus: Ympäristölupapäätöksen ja maa-ainesten ottamislupapätöksen antaminen

  Sodankylän kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt Morenia Oy:lle kokouksessaan 30.5.2017 § 46 ympäristönsuojelulain (527/14) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen ja maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesten ottamisluvan kallion louhintaan.
 • 8.2.2017

  Kuulutus kuntavaaleista 2017

  09.04.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa Sodankylän kunnassa valitaan 27 valtuutettua. Ehdokashakemukset ja muut ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava 27.2.-28.2.2017.


 

Päivitetty: 7.10.2016 15:03

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found