Kunnan viralliset kuulutukset

 • 13.4.2018

  Kuulutus/Gulahus: Kakslauttasen asemakaavan muutos, kortteli 101

  Asemakaavaehdotus asetetaan MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville Sodankylän kunnanviraston tekniselle osastolle 18.4 – 18.5.2018. Sajádatlávvaevttohus ásahuvvo ERL 65 §:a ja ERA 27 §:a mielde álmmolaččat oaidninláhkai Soađegili gielddadálu teknihkalas ossodahkii 18.4 – 18.5.2018
 • 13.4.2018

  Kuulutus/Gulahus: Kakslauttasen asemakaavan muutos, Perkkatie

  Sodankylän kunnassa on tullut vireille Kakslauttasen asemakaavan muutos, Perkkatie. Asiaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 18.4.2018 alkaen. Soađegili gielddas lea álggahuvvon Kakslauttanen sajádatláva nuppástus, Perkkatie. Ášši guoskevaš oassálastin- ja árvvoštallanplána lea oaidninláhkai 18.4.2018 rájes.
 • 12.4.2018

  Kuulutus/Gulahus: Kakslauttasen Kultaoja 4 asemakaavan laajennus ja muutosehdotus nähtäville

  Kultaoja 4 asemakaavaehdotus asetetaan MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville Sodankylän kunnanviraston tekniselle osastolle 18.4 – 18.5.2018. Kultaoja 4 sajádatlávvaevttohus ásahuvvo ERL 65 §:a ja ERA 27 §:a mielde álmmolaččat oaidninláhkai Soađegili gielddadálu teknihkalas ossodahkii 18.4 – 18.5.2018.
 • 26.3.2018

  Kuulutus: Ympäristö- ja maa-aineslupahakemusten käsittelemättä jättäminen

  ​Ympäristösihteeri on tehnyt viranhaltijapäätöksen 23.3.2018 § 4 koskien ympäristö- ja maa-aineslupahakemusten käsittelemättä jättämistä.
 • 23.3.2018

  Kuulutus/Gulahus: Kakslauttasen osayleiskaavan muutos, Kultaojan alue

  Asiaa koskeva kaavaluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä Sodankylän kunnanviraston (Jäämerentie 1) teknisellä osastolla 29.3.2018 – 30.4.2018. Ášši guoski lávvahámus dollo EHL 62 §:a ja EHÁ 30 §:a mielde oaidninláhkai Soađegili gielddadálu (Jäämerentie 1) teknihkalaš ossodagas 29.3.2018 – 30.4.2018.
 • 23.3.2018

  Kuulutus/Gulahus: Kakslauttasen Kiiloselän asemakaava

  Sodankylän kunnassa on tullut vireille Kakslauttasen Kiiloselän asemakaavan laadinta. Asiaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Sodankylän kunnan teknisellä osastolla 26.3.2018 alkaen. Soađegili gielddas lea álggahuvvon Kakslauttasen Kiiloselän sajádatláva ráhkadeapmi. Ášši guoskevaš oassálastin- ja árvvoštallanplána lea oaidninláhkai Soađegili gieldda teknihkalaš ossodagas 26.3.2018 rájes.
 • 22.11.2017

  Sattasen koulu ja Syväjärvellä sijaitseva entinen Veitsiluodon piirikonttorin kiinteistö myynnissä

  Sodankylän kunta myy kiinteistöjä huutokaupalla Kiertonet-palvelussa. Myynnissä on Sattasen koulu ja entinen Veitsiluodon piirikonttorin kiinteistö Syväjärvellä.


 

Päivitetty: 25.1.2018 16:18

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found